Εφαρμογή του Καινοτόμου Προγράμματος «Σύμβουλος Καθηγητής»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

 

Με μεγάλη χαρά σάς ενημερώνουμε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει στο σχολείο μας η εφαρμογή του Καινοτόμου Προγράμματος «Σύμβουλος Καθηγητής». Το Πρόγραμμα θα υλοποιήσουν εθελοντικά οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σε συνέχεια σχετικού επιμορφωτικού σεμιναρίου που παρακολούθησαν και κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκρισης του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές της Α΄και Β΄τάξης Λυκείου θα έχουν τακτικές συναντήσεις με τον Σύμβουλο-Καθηγητή τους. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε σχολεία της Ελλάδας με μεγάλη επιτυχία και στοχεύει στην καλύτερη ένταξη και προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και τη γενικότερη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

 

                    Με εκτίμηση,

    Ο Σύλλογος Διδασκόντων του

Ελληνικού Γυμνασίου - Λυκείου Βρυξελλών

 

back to top