Εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό - Σχ. Έτος 2017-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

 ΚΕΣΤΕΚΙΔΕΙΟ 

Rue Joseph Claes 91,1060, St. Gilles

Τηλ. 02-2037512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Μάϊος (2-19 ) είναι ο μήνας που ολοκληρώνονται οι εγγραφές για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2017 - 2018. Υπάρχει όμως η δυνατότητα εγγραφής για μεμονωμένες περιπτώσεις μέχρι και την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων το Σεπτέμβριο. Μετεγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Για την εγγραφή νέων μαθητών στις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου απαιτείται αποδεικτικό μετεγγραφής. Οι ήδη φοιτούντες  μαθητές εγγράφονται χωρίς διαδικασίες στην επόμενη τάξη.

Οι νέες εγγραφές των μαθητών γίνονται ύστερα από έγγραφη δήλωση των γονέων τους και αφού προηγηθεί προσωπική επικοινωνία.

Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων.

Η πρώτη ηλικία (νήπιαπεριλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών ( έτος γέννησης 2012).

Η δεύτερη ηλικία (προνήπιαπεριλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών (έτος γέννησης 2013).

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο

          Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

         Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητών(Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από παιδίατρο

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη

                     Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου

                     Φωτοτυπία εμβολίων (από το βιβλιάριο Υγείας)

                     Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητών(Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από παιδίατρο

back to top